DFT optimized structure of model CYT(w):URA(h) Cis basepair


Intra-basepair Parameters

Buckle(°)-0.32
Open angle(°)-8.19
Propeller (°)-0.02
Stagger (Å)0.0
Shear (Å)0.22
Stretch (Å)3.26

Basepair Geometry

C1'-C1' Distance(Å)9.32
C6-C8 Distance (Å)7.03
Opening (°)70.40
Glycosidic angle- 1 (°)56.89
Glycosidic angle- 2 (°)53.03

Quantum Chemical interaction energy = -9.25 Kcal/mol

(Ref: Panigrahi et.al ,Unpublished data)

Intra-basepair parameters and basepair geometry are calculated by NUPARM.